ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
2โพลย้ำอยากให้แก้ปากท้อง พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย ไทยโพสต์ออนไลน์   
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๐๔ น.

โพลเผยประชาชนร้อยละ 34.56 ยังประทับใจการงานของ "บิ๊กตู่" แต่ไม่พอใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จี้เร่งแก้เรื่องปากท้อง ค่าครองชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น "เพื่อไทย" สบช่องบี้รัฐทำตามความต้องการชาวบ้าน

 

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมา ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 13- 14 ธ.ค.2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ เกี่ยวกับผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

จากการสำรวจถึงความประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 23.68 ระบุว่าประทับใจมาก, ร้อยละ 34.56 ระบุว่า ค่อนข้างประทับใจ, ร้อยละ 21.60 ระบุว่ายังไม่ค่อยประทับใจ, ร้อยละ 19.68 ระบุว่าไม่ประทับใจเลย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

 

ถามถึงความประทับใจต่อผลงานในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 75.68 ระบุว่าการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, อันดับ 2 ร้อยละ 64.80 ระบุว่าเป็นการทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และอันดับ 3 ร้อยละ 62.56 ระบุว่าเป็นการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้า การจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ วินจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบชายหาด ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

 

สำหรับผลงานที่ไม่ประทับใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.16 ระบุว่าการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ปัญหาปากท้องของประชาชน, อันดับ 2 ร้อยละ 47.76 ระบุว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้ง และอันดับ 3 ร้อยละ 47.28 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ขณะที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าหลังจาก คสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการดำเนินงานตามโรดแมป เน้นการปฏิรูปประเทศ แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และได้พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานต่างๆ ก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและยังไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะบริหารประเทศได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,209 คน ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค.2560 สรุปผลได้ 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้

 

อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง 55.50%, อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 47.06%, อันดับ 3 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร 44.58%, อันดับ 4 สร้างความสามัคคีปรองดอง ทำให้บ้านเมืองสงบ 40.69%, อันดับ 5 อยากให้นายกฯ พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ 38.30%

 

อันดับ 6 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 36.23%, อันดับ 7 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 31.84%, อันดับ 8 มีกำหนดการเลือกตั้ง ปลดล็อกพรรคการเมือง 27.63%, อันดับ 9 ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เน้นทำเพื่อประชาชน 25.39%, อันดับ 10 ขอให้เดินหน้าแก้ปัญหาสำคัญต่อไป 20.02%

 

ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจสิ่งที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขเป็นลำดับแรก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ซึ่ง 3 ปีเศษที่ผ่านมา สำรวจครั้งใดปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง จะเป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนที่สุด

 

"ดังนั้นปีใหม่ปี 2561 ผมขอของขวัญจากรัฐบาลที่จะให้กับประชาชนคือ การสร้างความเชื่อมั่นประเทศด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนตามเวลาที่รับปากไว้กับประชาชนและชาวโลก เพราะเมื่อความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมา เชื่อว่าจะเป็นต้นธารที่จะนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความสุขสวัสดี" อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าว.

 

ที่มา ไทยโพสต์ออนไลน์ 

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License