ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "สมรภูมิใหม่ในตะวันออกกลาง" วันที่ 8 ต.ค.60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันศุกร์ที่ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘:๔๕ น.

     ก่อนหน้าการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ข่าวคราวการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นในประเทศซีเรียและอิรัก โดยรวมพื้นที่ของซีเรียและอิรักที่ติดต่อกันเข้าด้วยกันเกือบจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 

     ในครั้งนั้นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้นำความไปแฉในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติว่า มหาอำนาจตะวันตกเป็นผู้สร้างไอซิสขึ้น เป็นผู้สนับสนุนไอซิส เพื่อที่จะทำลายประเทศซีเรียและอิรัก เพื่อหวังจะยึดเอาแหล่งพลังงานอันล้ำค่าของทั้งสองประเทศ 

     และได้ประกาศด้วยว่า รัสเซียได้ตัดสินใจรับคำขอร้องของรัฐบาลซีเรียเพื่อให้ส่งกองทัพเข้าไปช่วยเหลือ รวมทั้งกำลังพิจารณาคำขอของรัฐบาลอิรักเพื่อส่งกองทัพเข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกัน โดยในขณะนั้นรัฐบาลซีเรียและอิรักกำลังต่อสู้กับพวกไอซิสซึ่งมีมหาอำนาจหนุนหลัง และการต่อสู้ของซีเรียและอิรักก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน 

     ประธานาธิบดีปูตินประกาศแล้วก็เดินทางกลับประเทศทันที หลังจากนั้นสภาสงครามของรัสเซียก็ได้มีมติส่งกองทัพเข้าไปช่วยเหลือซีเรียอย่างเต็มที่ และต่อมาก็ได้มีมติให้ช่วยเหลืออิรักตามคำร้องขอของรัฐบาลนั้นด้วย 

     เกิดเป็นพันธมิตรรัสเซีย ซีเรีย อิรัก โดยมีจีนสนับสนุนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอีกด้วย ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่กล้าเปิดหน้า เพราะที่เปิดหน้าให้ชาวโลกรู้จักก็คือเป็นผู้ปราบปรามไอซิส แต่ถูกแฉว่าแท้จริงก็คือผู้สร้างและผู้สนับสนุนไอซิสนั่นเอง 

     เวลาสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลซีเรียและอิรักภายใต้การร่วมมือเป็นพันธมิตรรัสเซีย ซีเรีย อิรัก อิหร่าน จีน ก็สามารถยึดพื้นที่กลับคืนได้โดยทั่วไป และสามารถใช้อำนาจบริหารในพื้นที่ที่ยึดกลับคืนนั้นได้เรียบร้อย 

     หมายความว่า รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของซีเรียและอิรักโดยการสนับสนุนของพันธมิตรได้ยึดพื้นที่ที่ถูกไอซิสยึดครองไว้กลับคืนมา และปราบปรามขับไล่ไอซิสออกไปจากดินแดนเหล่านั้น จนกระสานซ่านเซ็นไปในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในยุโรป ชายแดนอิสราเอล และฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเครติส ซึ่งเป็นตอนบนของประเทศอิรักและซีเรีย 

    มาถึงวันนี้ก็กล่าวได้ว่าไอซิสได้หมดไปจากดินแดนส่วนใหญ่ของอิรักและซีเรียแล้ว แม้ตอนบนของแม่น้ำยูเครติสก็ถูกปราบปรามจนหัวซุกหัวซุน แต่ยังคงเหลืออยู่บ้างในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของทหารสหรัฐ ซึ่งได้เข้าไปตั้งหน่วยทหารอ้างว่าเพื่อปราบปรามไอซิส และต่อมารัสเซียก็ได้ยื่นคำขาดให้หน่วยทหารหลายหน่วยของสหรัฐต้องถอนตัวออกไป 

     จึงกล่าวได้ว่าสถานการณ์ไอซิสในซีเรียและอิรักเสร็จสิ้นไปโดยพื้นฐาน ซึ่งควรที่ดินแดนย่านนั้นจะกลับคืนสู่ความสงบสุข แต่ปรากฏว่าได้เกิดสถานการณ์ใหม่ขึ้น และมีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายใหญ่หลวงยิ่งกว่าศึกไอซิสที่ผ่านมาเสียอีก 

     เพราะว่าตลอดแนวฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเครติสอันยาวเหยียดนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเคิร์ด ซึ่งมีประชากรรวมกันราว 40 ล้านคน กระจายกันอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านบนของซีเรีย อิรัก และบางส่วนของอิหร่าน และลึกเข้าไปในพื้นที่ประเทศตุรกีเป็นผืนกว้างอีกด้วย 

     ที่เกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาก็เพราะว่า หลังจากศึกไอซิสสงบลง ทั้งอิสราเอลและสหรัฐได้ประกาศให้การสนับสนุนชาวเคิร์ดรวมตัวกันแยกเป็นประเทศใหม่ขึ้นมา โดยรวมเอาดินแดนตอนบนของซีเรีย อิรัก และบางส่วนของอิหร่าน รวมทั้งพื้นที่ติดต่อกันของตุรกีด้วย โดยมุ่งหวังจะให้มีการแยกเป็นประเทศใหม่ของชาวเคิร์ดที่มีประชากร 40 ล้านคน 

     ทำให้รัฐบาลอิรัก ซีเรีย อิหร่าน และตุรกีคัดค้าน เพราะถ้าขืนให้แยกประเทศออกไปทั้งสี่ประเทศนั้นก็จะต้องสูญเสียดินแดนให้กับประเทศที่ตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังงาน ดังนั้นหัวเด็ดตีนขาด ทั้งสี่ประเทศนี้ก็ไม่ยอมรับ 

     ในขณะที่ทั้งอิสราเอลและสหรัฐสนับสนุนให้มีการแยกประเทศอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้มีการลงประชามติของชาวเคิร์ดเพื่อแยกไปตั้งเป็นประเทศใหม่ รวมทั้งได้ก่อตั้งองค์กรและอำนาจบริหารของชาวเคิร์ดขึ้น 

     ดังนั้นเมื่อทั้งอิสราเอลและสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันเช่นนี้ ชาวเคิร์ดก็มีความหวังที่จะแยกตัวตั้งเป็นประเทศใหม่ และเมื่อลงประชามติก็ปรากฏผลอย่างท่วมท้นว่าชาวเคิร์ดในพื้นที่สี่ประเทศดังกล่าวต้องการแยกตั้งเป็นประเทศใหม่ 

     เพราะเหตุนี้สถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางจึงก่อตั้งสมรภูมิใหม่ขึ้นตลอดแนวพื้นที่ตอนบนของซีเรีย อิรัก อิหร่าน และตอนใต้ของตุรกีเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มีประชากรชาวเคิร์ดจำนวนมากถึง 40 ล้านคน โดยได้รับการสนับสนุนทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จากทั้งอิสราเอลและสหรัฐ 

     ในขณะที่รัฐบาลตุรกี ซีเรีย อิรักและอิหร่านก็ไม่ยินยอมให้มีการแบ่งแยกประเทศ 

     เหตุนี้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าวก็คือกำลังก่อเกิดเป็นสมรภูมิใหม่ ที่รัฐบาลท้องถิ่นของชาวเคิร์ด รวมทั้งอิสราเอลและสหรัฐกำลังจัดวางและเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่นั้นอย่างรีบเร่งและเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมรับมือกับการเข้ายึดดินแดนกลับคืนของทั้งตุรกี ซีเรีย อิรักและอิหร่าน 

     โดยทางอีกด้านหนึ่งนั้น ตุรกี ซีเรีย อิรักและอิหร่านก็ไม่ยินยอม ทั้งสี่ประเทศนี้จึงเคลื่อนย้ายกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตรงไปยังดินแดนของตนที่กำลังถูกชาวเคิร์ดประกาศแยกเป็นประเทศใหม่ 

     เมื่อการจัดวางกำลังและเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นที่จะเกิดเป็นสงครามใหญ่ นั่นคือหายนะของมนุษยชาติในพื้นที่นั้น ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาจากนี้ไป และอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะหาข้อยุติได้ โลกจึงไม่ว่างเว้นจากสงคราม! 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License