ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "ยุทธศาสตร์สี่ทะเล" วันที่ 9 ส.ค.60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันจันทร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๔๐ น.

     สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้ว ทำให้พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อาจก่อให้เกิดสงครามของมวลมนุษย์จำกัดขอบเขตลง เหลือเพียงไม่กี่สมรภูมิ 

     คือสมรภูมิอันเป็นรอยต่อระหว่างรัสเซียกับยุโรป สมรภูมิตะวันออกกลาง-อาฟริกา ที่มีจุดสำคัญอยู่ที่ที่ราบสูงโกลัน-อิสราเอล, เยเมน และลิเบีย สมรภูมิเอเชียแปซิฟิก และสมรภูมิสองฝั่งฟากมหาสมุทรรอบแผ่นดินใหญ่ของอเมริกา 

     ในบรรดาสมรภูมิเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างสำคัญก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับภูมิยุทธศาสตร์สี่ทะเล 

     ได้แก่ทะเลเหลือง ที่เป็นทะเลน่านน้ำบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ที่เชื่อมต่อประเทศจีนกับเกาหลี ทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นทะเลเชื่อมต่อระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนเกือบทั้งหมด ทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเป็นทะเลเชื่อมต่อไปทางญี่ปุ่น และทะเลญี่ปุ่นซึ่งเชื่อมต่อทะเลจีนใต้ เกาะญี่ปุ่น ไปจนถึงเกาะกวม ทางด้านแปซิฟิกตะวันออก 

     ปัญหาสงครามและสันติภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางทะเลจึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอย่างนัยยะสำคัญกับสี่ทะเลดังกล่าวนี้ และด้วยเหตุนี้ฐานะและภูมิยุทธศาสตร์ของทั้งสี่ทะเลจึงเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับภูมิยุทธศาสตร์สองฟากฝั่งมหาสมุทรของประเทศไทยด้วย 

     ผลประโยชน์ที่สำคัญของประเทศไทยคือภาวะศานติและการพัฒนาของภูมิยุทธศาสตร์สี่ทะเลดังกล่าว ในขณะที่สภาวะขัดแย้งและสงครามไม่ว่าเกิดขึ้น ณ จุดใดในบริเวณพื้นที่สี่ทะเลดังกล่าวไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศไทย และย่อมไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศอาเซียนหรืออาเซียนบวกสาม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ประชาชาติอาเซียนบวกสาม โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยจะต้องทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

     สำหรับประเทศไทย การไม่เข้าเป็นฝักฝ่ายใดในคู่ขัดแย้งที่ดำรงอยู่และต่อเนื่องมาไม่ว่าตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ระยะไกลหรือระยะใกล้ ย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย การสนับสนุนให้มีการเจรจาหาทางออกกันอย่างสันติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องยึดถือไว้ให้มั่นคง 

     ประเทศไทยยึดถือแนวทางดังกล่าวนี้ไว้ได้ตราบใด ประเทศไทยก็จะมีความปลอดภัยตราบนั้น หลักการนี้มีฐานะสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกับคาถาแปดคำที่ขงเบ้งมอบแก่กวนอูเมื่อครั้งมอบหมายให้กวนอูดูแลรักษาเมืองเกงจิ๋วที่ว่า “เหนือรบโจ ใต้ผูกมิตรซุน” ซึ่งเมืองเกงจิ๋วมีความปลอดภัยอยู่ตราบที่กวนอูยึดมั่นในคาถานี้ และเมื่อถึงคราวที่ชะตาขาด กวนอูกลับละคาถานี้เสีย “เหนือรบโจ ใต้รบซุน” ในที่สุดก็ต้องเสียเมืองเกงจิ๋ว และกวนอูก็ต้องตายในที่รบ ทั้งได้ทำลายแผนยุทธศาสตร์สามก๊กที่ขงเบ้งเสนอแก่เล่าปี่ไว้อย่างน่าอนาถใจ 

     แรงกดดันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ ล้วนเชื่อมโยงกับสถานการณ์และภูมิยุทธศาสตร์สี่ทะเลดังกล่าวทั้งสิ้น เป็นสภาพที่ทุกฝ่ายต้องการใช้ประเทศไทยเป็นเครื่องมือ ต้องการอาศัยประเทศไทยเป็นฐานสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร 

     สภาพเช่นนี้จึงกำหนดให้ประเทศไทยยิ่งต้องยึดมั่นในผลประโยชน์แห่งชาติ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์สี่ทะเลไว้ให้มั่นคง พลาดพลั้งลงไปวันไหนก็จะเสียบ้านเสียเมือง และเสียหายยับเยินในวันนั้น 

     เพราะเหตุนี้จึงต้องไม่ปล่อยให้พวกมืดบอด สายตาสั้น หรือไม่เข้าใจปัญหาภูมิยุทธศาสตร์ดำเนินการโดยคำนึงเพียงการสร้างภาพลักษณ์แบบฉาบฉวย หรือผลประโยชน์ระยะสั้นที่มีแต่จะเป็นภัยอันตรายร้ายแรงแก่ประเทศชาติไปอีกนานเท่านาน 

     สำหรับทะเลเหลืองนั้น เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับจีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น และเมื่อแสนยานุภาพทางทหารได้ดุลกันแล้ว พื้นที่นั้นก็จะไม่เกิดเป็นสงครามใหญ่ขึ้น คงเหลือว่าจะดำรงสันติภาพและการพัฒนาให้อำนวยประโยชน์ได้มากแก่ประเทศที่มีดินแดนติดฝั่งทะเลนั้นเพียงใดหรือไม่ 

     ส่วนทะเลจีนใต้ เป็นทะเลเชื่อมโยงกับมหาสมุทรแปซิฟิก เชื่อมโยงมาจากทะเลเหลือง เชื่อมโยงไปถึงสามช่องแคบ เชื่อมโยงมาถึงอ่าวไทย และมีประวัติความขัดแย้งที่ตกทอดมาจากประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องของประเทศเหล่านั้นจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างสันติระหว่างคู่ขัดแย้งกันเอง โดยต้องไม่ชักจูงให้ชาติอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นอันขาด 

     ทะเลจีนใต้เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียน ที่สำคัญก็คือเวียดนาม กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ทั้งนี้เนื่องจากลาวและพม่าไม่มีพื้นที่ติดทะเลดังกล่าว หรือเชื่อมไปถึงทะเลดังกล่าว แต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียของอาเซียนเหนือ ดังนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบด้วยเสมอ เหตุนี้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้จึงเชื่อมโยงและเป็นผลประโยชน์ของประเทศอาเซียนทั้งปวงด้วย 

     ประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน มีภาษา วัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่สามารถรวมตัวต่อเนื่องมาอย่างมั่นคงหลายสิบปีแล้ว และด้วยประชากร 650 ล้านคน จึงเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่ทุกชาติต้องเกรงใจและให้ความสำคัญ เหตุนี้ประเทศอาเซียนจึงมีแต่ต้องผนึกกำลังรวมตัวให้แน่นแฟ้นจึงจะมีความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

     ในปัจจุบันนี้เพราะความสับสนอับจนปัญญาของประเทศไทย จึงสูญเสียฐานะศูนย์กลางเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างอาเซียน-จีนไปแล้ว และจีนก็ได้ทำความตกลงให้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางเส้นทางสายไหมทางทะเลไปแล้ว นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจสำหรับประชาชาติไทยทั้งปวงอีกเรื่องหนึ่ง 

     สำหรับทะเลจีนตะวันออก มีพื้นที่พิพาทไม่มากนักระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาทนั้นไม่มากนัก ดังนั้นจึงย่อมไม่ใช่ชนวนสงครามระหว่างจีน-ญี่ปุ่น แต่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังได้กำหนดให้ทั้งจีนและญี่ปุ่นต้องแสวงหาความเป็นมิตรกับอาเซียน และด้วยเหตุนี้อำนาจต่อรองของอาเซียนจึงมากมายมหาศาล 

     สุดแท้แต่ว่าผู้นำชาติใดมีสติปัญญาความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ชาติได้มากกว่ากัน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าใครก็ตามที่ทุ่มตัวลงเป็นทาสชาติใดชาติหนึ่ง ย่อมไร้ค่าในสายตาของอีกชาติหนึ่ง และแม้ประเทศที่เป็นนายทาสเองเขาก็มิได้เห็นดียกย่องให้มีคุณค่าเสมอกัน อย่างมากก็จะดีด้วยทำนองเดียวกับเจ้าของสุนัขเลี้ยงสุนัขเท่านั้น จะหาเกียรติยศอันใดย่อมมิได้ 

     สำหรับทะเลญี่ปุ่นนั้น เป็นทะเลยุทธศาสตร์ที่มีฐานะความสำคัญทางการทหารมากกว่าฐานะความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นทะเลที่เชื่อมโยงกับเกาะญี่ปุ่นกับเกาะกวมของอเมริกา เป็นทะเลเชื่อมโยงฐานทัพใหญ่ที่สุดของอเมริกาในแปซิฟิก คือฐานทัพที่โอกินาว่าของญี่ปุ่นและที่เกาะกวมของอเมริกาเอง ในขณะที่รัสเซียก็มีฐานทัพที่วลาดิวอสต็อคและคาบสมุทรคัมชัตคาที่เชื่อมโยงต่อเนื่องมายังทะเลญี่ปุ่นได้ด้วย 

     กองเรือที่ 7 ของสหรัฐมีฐานสำคัญในแปซิฟิก และได้อาศัยทะเลญี่ปุ่นเป็นพื้นที่เคลื่อนตัวมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการเคลื่อนไหวของทั้งกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย ของจีน และของเกาหลีเหนือ ป้วนเปี้ยนในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

     ทะเลญี่ปุ่นนั้นแม้อยู่ห่างไกลไปจากอ่าวไทย แต่ทว่าตลาดสำคัญของไทยในด้านตะวันออกคือเกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกา รวมทั้งประเทศในทวีปอเมริกา และอเมริกาใต้ก็เป็นตลาดสำคัญแก่ประเทศไทย แต่เพราะเหตุที่ประเทศไทยไม่มีกองเรือพาณิชย์ หรือแสนยานุภาพทางการทหารในพื้นที่ทะเลแห่งนี้ จึงมีสภาพแค่ผลกระทบแต่ไม่ก่อให้เกิดสภาพเผชิญหน้าหรือผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

     แม้กระนั้นการจะไม่กล่าวถึงหรือมองข้ามทะเลญี่ปุ่นไปเสียเลยก็ไม่ได้เพราะทำให้มองไม่เห็นการเชื่อมโยงที่หากเปรียบเทียบกับหมากรุกแล้ว ก็เท่ากับพื้นที่เสี้ยวหนึ่งของกระดาน ที่อาจจะทำให้สถานการณ์ผันแปรประการใดก็ได้เช่นเดียวกัน 

     ดังเช่นถ้าหากกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียสามารถวางกำลังแสนยานุภาพจนทำให้การเชื่อมต่อหรือการเคลื่อนตัวของกองเรือที่ 7 จากแผ่นดินใหญ่ของอเมริกามายังเกาะกวมหรือโอกินาว่าเกิดปัญหาสำคัญขึ้นแล้ว กองเรือที่ 7 ก็อาจมีสภาพง่อยเปลี้ยเสียขาและไม่สามารถหนุนช่วยกองเรือที่ 5 ได้เหมือนเดิมต่อไป 

     ยุทธศาสตร์สี่ทะเลจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเล โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยจะต้องศึกษากำหนดหนทางปฏิบัติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งต่อไป.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License