ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "แนวหน้ายืนหยัดที่หน้าแนว" วันที่ 21 มี.ค.60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๒๕ น.

     พรุ่งนี้เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวันครบรอบการสถาปนาหนังสือพิมพ์แนวหน้า จึงต้องถือโอกาสในวันนี้พูดถึงแนวหน้าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนไทยที่ได้ยืนหยัดอยู่หน้าแนวทุกแนวรบ สืบเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาถึง 37 ปีแล้ว 

     
นับแต่แนวหน้าได้อุบัติขึ้นในบรรณพิภพ แม้จะไม่ใช่สื่อมวลชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่ก็ได้มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนให้ดีที่สุด ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นจุดยืนของแนวหน้าตลอดมา 

     ในวิถีดำเนินอย่างยาวนาน เมื่อแนวหน้าอุบัติขึ้นแล้ว ก็ค่อยๆ เติบใหญ่ขึ้นโดยลำดับ ซึ่งถ้าหากเทียบกับอายุขัยของคนเราก็กล่าวได้ว่าวันนี้แนวหน้ากำลังอยู่ในวัยฉกรรจ์ที่มีกำลังวังชาพร้อมที่จะแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่และสำคัญของประเทศชาติและประชาชนให้ประชาชนได้อุ่นใจได้ 

     ในวิถีดำเนินอย่างยาวนานนับแต่อุบัติขึ้นแล้ว และค่อย ๆ เติบใหญ่ขึ้นโดยลำดับ แนวหน้าก็ได้ผ่านบทเรียนและประสบการณ์มากหลายตามวันเวลาที่ผ่านไป พัฒนาการทั้งปวงทำให้แนวหน้าค่อย ๆ เติบกล้าขึ้นจากสภาพที่ยังอ่อนด้อย สู่ความเข้มแข็งและแกร่งกล้าขึ้นโดยลำดับ 

     ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของประเทศชาติและประชาชนได้ขับเคลื่อนไปตามกาลเวลา ซึ่งในท่ามกลางกาลเวลานั้น แนวหน้าก็ได้มีบทบาทอย่างสำคัญและเป็นหนึ่งเดียวกับพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของประเทศชาติและประชาชนด้วย 

     ภารกิจของสื่อมวลชนนั้น แท้จริงมิใช่อยู่ที่การอยู่เพื่อแสวงหากำไร หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เพราะภารกิจที่แท้จริงของสื่อมวลชนนั้นคือภารกิจของประเทศชาติและประชาชนที่ต้องกระทำการในสองสถานอย่างกล้าหาญและองอาจ คือ 

     ภารกิจในการทำหน้าที่เป็นประทีปแห่งสติปัญญาให้กับอาณาประชาราษฎรทั้งปวง ดังพระพุทธวจนที่ว่า “ไม่มีแสงสว่างใดในโลกนี้ที่จะสว่างไสวเสมอด้วยแสงสว่างแห่งสติปัญญา” 

     แนวหน้าแบกรับภารกิจในประการนี้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะส่งเสริมสติปัญญาความรู้ให้กับปวงประชาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความใส่ใจอย่างยิ่ง 

     แนวหน้าจะยืนอยู่หน้าแนวอย่างองอาจและกล้าหาญในการชี้ถูกชี้ผิดชนิดที่ไม่มีอึมครึม สับสน หรือไม่สามารถจำแนกแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ ไม่มีการแทงกั๊กโดยเด็ดขาด การใดดี มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แนวหน้าจะยืนหน้าแนวประกาศชี้ว่าการนั้นดีมีประโยชน์ 

     การใดไม่ดี มีโทษต่อประเทศชาติและประชาชน แนวหน้าก็จะยืนหน้าแนวประกาศชี้ว่าการนั้นไม่ดี จะต้องต่อสู้และคัดค้านในสิ่งไม่ดีเหล่านั้น ไม่ให้บังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา 

     ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแนวหน้าในฐานะสื่อมวลชนคือ การข่มประณามความชั่วช้าเลวทรามทั้งหลายอย่างไม่เกรงอกเกรงใจและไม่ยำเกรง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของใครเหล่าใด และไม่ว่าจะต้องเผชิญกับการท้าทายและแรงกดดันประการใด 

     ในอีกด้านหนึ่ง แนวหน้าก็จะยืนอยู่หน้าแนวในการยกย่องเชิดชูคุณงามความดีทั้งหลายและการกระทำกรรมดีทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำโดยใครหรือโดยผู้มีเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมใด ขอเพียงเป็นเรื่องการสร้างคุณงามความดี แนวหน้าก็จะประกาศชี้ว่านั่นคือคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 

     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า ผู้เป็นบัณฑิตจะต้องมีความองอาจกล้าหาญในการประกาศข่มคนที่ควรข่ม ในการประกาศชมคนที่ควรชม ดังที่มีมาในพระบาลีว่า "นิคคันเห นิคคะหาระหัง ปักคันเห ปักคันหาระหัง" 

     แนวหน้าจะไม่ลังเลรีรอในการประกาศ ประจาน ประณาม ต่อสู้และขัดขวางความชั่วช้าเลวทรามทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดิน 

     แนวหน้าจะไม่ลังเลรีรอในการประกาศ เชิดชู ยกย่อง สรรเสริญความดี ความความงามและกุศลธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดิน 

     เพื่อไม่ให้ผู้คนเอาเยี่ยงอย่างความชั่วช้าเลวทราม และเพื่อให้คนทั้งหลายได้ประพฤติตามเยี่ยงอย่างความดีความงามทั้งหลาย 

     ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ ทีมงานทั้งหลายของแนวหน้าซึ่งก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขและจิตวิญญาณของแนวหน้าได้ยืนหยัดพิทักษ์รักษาและสืบทอดภารกิจทั้งสอง คือภารกิจในการเป็นประทีปอันสว่างไสวแห่งสติปัญญา และภารกิจในการชี้ผิดถูกให้ประจักษ์ไว้ในแผ่นดิน ได้ซึมซ่านอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของชาวแนวหน้าทุกผู้คน ซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแนวหน้า 

     ตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งวิถีดำเนินของแนวหน้า ได้รับอุปการคุณ การสนับสนุนค้ำจุนทั้งด้านกำลังใจ กำลังทรัพย์ และพลังทางจิตใจที่ให้การสนับสนุนแนวหน้าอย่างมั่นคง เป็นพระคุณล้นน้ำจิตเหนือน้ำใจของชาวแนวหน้าทั้งปวง 

     บัดนี้สถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ของบ้านเมืองกำลังอยู่ในยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลง แนวหน้าขอประกาศปฏิญาณต่อมวลมิตรและบรรดาผู้มีอุปการคุณทั้งหลายที่จะพิทักษ์รักษาจิตวิญญาณและภารกิจของแนวหน้า ที่จะยืนหยัดปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างมั่นคงตลอดไป.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License