ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "ได้เวลาเตรียมปลูกต้นไม้คนละต้น" วันที่ 19 มี.ค. 60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๔๐ น.

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตจากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อนแล้ว เมื่อค่ำวันที่ 13 มีนาคม 2560 ดังนั้นนับแต่วันเวลาดังกล่าว ประเทศไทยและชาวไทยพึงถือว่าฤดูกาลของประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างสมบูรณ์แล้ว 

     ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวของประเทศไทยจะเป็นช่วงเวลาประมาณฤดูกาลละสี่เดือน ดังนั้นโดยกรอบเวลาจึงประมาณการได้ว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนกรฏฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์โคจรเข้าส่ราศีกรกฎ ณ 0 องศา 01 ฟิลิปดา ซึ่งต้องติดตามจากวันเวลาการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตจากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนอีกครั้งหนึ่ง 

     ในระหว่างฤดูร้อนนี้จะมีเทศกาลสำคัญเทศกาลหนึ่ง คือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยของประชาชนไทย ซึ่งถือเอาวันที่พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ และปกติก็จะตรงกับประมาณวันที่ 14 เมษายน 

     หลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะมีการพระราชพิธีสำคัญที่มีมาแต่โบราณกาล คือการพระราชพิธีพืชมงคล และการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รวมเข้าเป็นพิธีเดียวกันเรียกว่าการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจะมีขึ้นประมาณใกล้กลางเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตามวันเวลาที่จะมีหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง 

     การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญคือสัญญาณหมายที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาลแล้วว่า เป็นสัญญาณหมายให้เตรียมการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปเป็นประธานในการพระราชพิธีนั้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาคการเกษตรและเกษตรกรทั่วประเทศ 

     และนับแต่วันเวลานั้นชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรทั้งหลายก็จะเตรียมไร่นาให้พร้อมพรัก รอวันเวลาที่ฝนแรกชะโลมหลั่งก็จะสามารถไถหว่านหรือลงมือเพาะปลูกได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีเวลาเตรียมการประมาณเดือนเศษ ซึ่งเพียงพอต่อระยะเวลาที่อาจคลาดเคลื่อนระหว่าง 15 วันถึงหนึ่งเดือน อันเป็นเรื่องที่ชาวไร่ชาวนาและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศรู้กันเป็นอย่างดี 

     รวมความก็คือประมาณกลางฤดูร้อนก็จะมีการส่งสัญญาณให้ชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรทั้งหลายได้เตรียมพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์และพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้ให้พรั่งพร้อม ฝนแรกชะโลมหลั่งลงมาเมื่อใดก็จะได้ลงมือไถหว่านเพาะปลูกกัน ณ เวลานั้น 

     จากนั้นเมื่อฤดูฝนย่างกรายมาถึง พืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ อันหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้ส่งสัญญาณแห่งฤดูกาลเพาะปลูก ขณะที่เทพยดาคือพระพิรุณก็จะประทานฝนให้หลั่งไหลลงมาตามฤดูกาลเพื่อความสมบูรณ์ของอาณาประชาราษฎรทั่วพระราชอาณาจักร 

     ก็ให้ตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่า ระยะเวลาห้วงนี้แหละเป็นระยะเวลาของการเพาะปลูก ไม่เพียงแต่เฉพาะพืชไร่นาเท่านั้น แม้พืชสวน พืชยืนต้นก็ต้องเริ่มการปลูกในฤดูกาลนี้ แม้การปลูกป่าก็จะต้องปลูกกันในฤดูกาลนี้ เพราะเมื่อสิ้นฤดูฝนแล้ว รากก็จะตั้งหลักได้ พอเข้าฤดูหนาวซึ่งอากาศแล้ง น้ำผิวดินจะแห้งเหือดลงไปเป็นลำดับ จนกระทั่งแห้งเหือดไปถึงความลึก 2-5 เมตร 

     ดังนั้นหากปลูกต้นไม้ล่าช้าไป รากก็จะตั้งตัวไม่ได้ และหยั่งรากลึกลงไปไม่พอ ครั้นหน้าหนาวที่แล้งมาถึง น้ำในผิวดินแห้งเหือดลงไป รากหยั่งตามไปไม่ทัน ไม้นั้นก็จะขาดน้ำ ขาดอาหารแล้วก็จะแห้งต้นตายอยู่อย่างนั้น 

     ในแต่ละปีประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการปลูกต้นไม้ยืนต้น และการปลูกป่าผิดฤดูกาลและช้ากว่าระยะเวลาที่จะต้องเป็นจำนวนมหาศาล นั่นเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือความไม่ใส่ใจในฤดูกาลและธรรมชาติของพืชพันธุ์ที่จะแตกตัวขยายเซลล์ในฤดูฝน และหยุดการเติบโตในฤดูแล้ง 

     ดังนั้นเมื่อย่างเข้าฤดูร้อนแล้ว อีกประมาณสองเดือนก็จะถึงเวลาการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้นการไถหว่านเตรียมการเพาะปลูกพืชพันธุ์สำหรับฤดูกาลใหม่เพื่อปลูกให้ทันฤดูฝน โดยเฉพาะเพื่อรับฝนแรกแห่งฤดูฝนที่จะมาถึง จึงควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้เตรียมการเพื่อปลูกต้นไม้กันคนละต้นเป็นอย่างน้อย เพื่อบำรุงธาตุดินและอากาศธาตุของแผ่นดินให้สมดุลยิ่งขึ้น 

     มีคติว่า คนเราเกิดมาชีวิตหนึ่ง ให้พยายามเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่ง ให้พยายามปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง และมีเพื่อนดีสักคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย 

     เพราะบางคนเกิดมาทั้งที หนังสือสักเล่มก็ไม่เคยเขียน ต้นไม้สักต้นก็ไม่เคยปลูก เพื่อนสักคนหนึ่งก็ไม่เคยมี คนแบบนี้เป็นคนเสียชาติเกิด เกิดมาแล้วก็ตายไปเปล่า จัดสงเคราะห์ได้ว่าเป็นโมฆะบุคคลชนิดหนึ่ง 

     ดังนั้นวันนี้จึงขอเชิญชวนทุกคนให้เตรียมต้นไม้ไว้คนละต้น จะเป็นไม้ผล ไม้ดอก หรือไม้ที่ให้ร่มเงาหรือไม้ที่มีผลเป็นอาหารของนก ของสัตว์ป่าด้วยก็จะยิ่งดี แล้วเล็งที่ที่จะปลูกให้เหมาะไว้ เมื่อการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญผ่านไปแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นของบ้านเมืองของเรา 

     สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ก็อาจจะคิดวิธีการในการปลูกต้นไม้ให้เป็นทิวหรือเป็นป่าไม้ดอก หรือไม้ผลที่สวยงามและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างเสริมทรัพยากรท่องเที่ยวให้กับประเทศ และสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในวันหน้าก็จะยิ่งดี!

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License