ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
"รัชดา" ผิดหวัง รบ. อยู่ 4 ปี ปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย คมชัดลึกออนไลน์   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๒๔ น.
             เมื่อวันที่ 10 ม.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประชาชนคาดหวังกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับต้นๆจากรัฐบาล คสช. ว่า จะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ หลังจากที่ผิดหวังจากรัฐบาลเลือกตั้งมาหลายปี เพราะมีปัจจัยเอื้ออำนวยทั้งอำนาจที่เบ็ดเสร็จ และความต่อเนื่องทางการเมืองน่าจะทำให้ก้าวข้ามเสียงต่อต้านต่างๆและข้อติดขัดในระบบราชการได้ไม่ยาก 

             น.ส. รัชดา กล่าวต่อไปว่า แต่การบริหารงานของรัฐบาล คสช. เข้าสู่ปีที่ 4 แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น เห็นแต่ 1.การตั้งคณะกรรมการเกี่ยวข้องปฏิรูปการศึกษา5 ชุด 2.เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีไป 3คน รัฐมนตรีช่วย 5 คน 3.การสร้างความขัดแย้งในบทบาทระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)กับศึกษาธิการจังหวัด(สธจ.)  4.ปัญหาเด็กไทยไม่เรียนต่ออาชีวะ หลักสูตรอาชีวะและความสามารถอาจารย์ไม่สอดคล้องกับโลกอนาคต  และ5.นโยบายที่ไม่ต่อเนื่องและไม่ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น
  น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ให้ดูได้จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เป็นการพูดลอยๆให้ดูเป็นของใหม่ เอาเข้าจริงก็ไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไร รวมถึงโครงการโรงเรียน ICU ที่ตั้งเป้าแก้ปัญหาโรงเรียนเล็กที่อยู่ในระดับวิกฤต 15,000 แห่งที่ประสบปัญหา เช่น ขาดครู ผลการเรียนต่ำ เด็กติดยาเสพติด ขาดห้องน้ำ ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา โครงการเริ่มไปได้หนึ่งปีอุดหนุนงบประมาณไปได้ 5 พันโรงเรียน แต่โครงการนี้ก็ต้องหยุดลง และที่ดำเนินการไปแค่การจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด 

           "เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะหวังได้อย่างไรว่า เด็กไทยจะได้รับการศึกษาที่สอดรับกับยุคศตวรรษที่21 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ยากขึ้นมาก เด็กต้องมีทักษะทั้งคิดแยกแยะ คิดสร้างสรรค์ อดทน เก่งเทคโนโลยี มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการใช้ชีวิต แต่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังใช้ของปี2551โดยไม่ได้มีการปรับปรุง แม้เนื้อหาจะเขียนออกมาดูดี แต่เมื่อเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงแล้ว ก็ยังไม่ได้ให้เกิดการบูรณาการรายวิชา เด็กยังต้องเรียนมากวิชา การประเมินเน้นการท่องจำมากกว่าการสร้างสรรค์อยู่ดี  หากไม่สามารถยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ ความฝันที่จะทำให้คนจนหมดประเทศของรัฐบาลนี้จะเป็นจริงได้อย่างไร มีแต่จะทำให้คนจนมีมากขึ้น และประเทศไทยก็อาจตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทันในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นนี้"น.ส.รัชดา กล่าว
 
ที่มา คมชัดลึกออนไลน์ 
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License